Hakkımızda

Kuruluşumuz, gıda güvenliği araştırmalarının ilgilendiği en önemli alanların bir listesini analiz ederek, halkın sağlığını daha iyi korumak için gerekli olan temel veri boşluklarını ve laboratuvar yöntemlerini belirlemiştir.

Kurumsal

Bu kapsamda uluslararası standartları temel alan ancak, son derece kapsamlı, teknik ve bilimsel verileri temel alarak kuruluşumuz tarafından geliştirilen Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme programı, gıda güvenliği ve kalitesinin, kabul edilmiş standartlara göre denetlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik bir sistemdir.

Söz konusu sertifikasyon programı, sadece gıda güvenliğini sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda toplum sağlığı ve çevrenin korunması gibi sorumlulukları da üstlenmektedir. Bu belgelendirme programı, daha etkili ve kaliteli bir gıda yönetimi için son yılların en önemli girişimi olarak kabul edilmektedir.

Kuruluşumuz, Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme programını geliştirirken küresel gıda güvenliği stratejisi izlemiştir ve daha sağlıklı olmak için daha güvenli gıda politikasını benimsemiştir. Bu stratejiye göre, gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması, bütüncül, risk temelli ve zamanında gıda güvenliği politikaları ve stratejileri gerektirmektedir.

Kuruluşumuz, işletmelerde gıda yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik gösterilen çabalara katılarak, etkinliğini sürekli iyileştirmektedir.

Gıda sektöründeki işletmelere, yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılamaları konusunda destek olmakta, işletmelerde bir kalite politikası oluşturmaya çalışmakta, işletmelerin gıda güvenliği hedefleri oluşturmasına destek olmakta, yönetim incelemelerini yönlendirmekte ve kaynakların doğru ve etkin kullanılabilirliğini sağlanmaya çalışmaktadır. Bütün bu çalışmalarında kuruluşumuz tarafsız ve bağımsız bir şekilde işletmelere yaklaşmakta ve herhangi bir çıkar ilişkisine girmemektedir.

Gıda güvenliği sistemimiz ve güvenlik sertifikasyon programımız ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Kurumsal