Gıda Güvenliği Sistemi Standardı Nedir?

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) kapsamında, gıda sektörün üzerine yıllarca yapılan araştırmaların sonucunda sektördeki olumsuzlukları engellemek için geliştirilen birçok standart sunulmuştur.

Gıda Güvenliği Sistemi Standardı Nedir?

Bu standartlar gıda güvenliği sisteminin temelini oluşturan, gıda üretiminin her aşaması incelenerek geliştirilmiş standartlardır.

Gıda güvenliği standardı, küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere gıda tedarik zinciri içinde yer alan her boydan işletmeleri kapsamaktadır. Kısaca bu standart, müşterilerinin gıda güvenliği gereksinimlerini karşılamak isteyen veya pazara erişimlerini genişletmek isteyen bütün işletmeler için uygundur.

Gıda güvenliği standardı, gıda üreten, depolayan, dağıtan, hazırlayan ve işleyen firmalar dahil olmak üzere, tüm gıda zincirindeki herhangi bir işletme için uygun, uluslararası bir standarttır. Aynı zamanda kalite yönetim sistemlerini ve gıda güvenliği yönetim sistemlerini entegre etmek isteyen firmalar da bu standardı uygulayabilir.

Gıda güvenliği standardı, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini sağlamak için genel olarak bilinen temel unsurları bir araya getirmektedir. Şöyle ki, sistem yönetimi, etkileşimli iletişim, ön koşul programları, gıda güvenliği tehlikelerinin kontrolü ve gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve güncellenmesi, bu standardın temel unsurlarıdır.

Gıda güvenliği standartları, gıdaların veya gıda işleyicilerinin insan sağlığını korumak için uyması gereken gereklilikleri içeren yönergeleri ifade eder. Yetkililer tarafından uygulanır ve genellikle bir ulusal standartlar kuruluşunun himayesinde geliştirilir ve yayınlanır.

Dünya genelinde üretim artmaktadır ve birçok gıda artık mevsimlik ürünler olmaktan çıkmıştır. İnsanlar gıda güvenliği konusundan daha bilinçlidir. Gıda tedarik zincirinin artan erişimi ve karmaşıklığı yüzünden gıda güvenliği her zamankinden daha önemli bir konu haline gelmiştir.

Gıda güvenliği sistemi standartları ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.