Gıda Güvenliği Sistemi Standardı Neyi İçermektedir?

Gıda güvenliği standartları, gıda üreticilerinin insan sağlığını korumak ve üretim sürecinde olumsuz durumları engellemek için uyması gereken yönergeleri tanımlamaktadır. 

Gıda Güvenliği Sistemi Standardı Neyi İçermektedir?

Gıda güvenlik standartları, yetkili kuruluşlar tarafından uygulanırve genellikle bir ulusal standartlar kuruluşunun himayesinde geliştirilir ve yayınlanır.

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı, sadece işletmelerin rekabetçi pazar yerini koruması için değil, aynı zamanda müşterileri, toplumu ve düzenleyici kuruluşları, gıda güvenliğin sağlanması, gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi ve tüketilmesi güvenli gıdaların seçimi konularında bilgilendirmek için de önemli bir uygulamadır.

Gıda güvenliği konusundan çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlar ve gıda güvenliği yönetim sistemleri bulunmaktadır. Bunlardan biri de gittikçe yaygınlaşan Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programıdır.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) de tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP) ilkelerini temel almaktadır. HACCP standartları gıda sektöründe başarıyla uygulanmıştır ve modern kalite ve yönetim teknikleri ile uyumludur.

Gıda güvenliği sistemleri, bitmiş ürünü test ederek sorunları tespit etmeye çalışmak yerine, üretim aşamalarında ürün işlenirken süreçleri kontrol etmeye ve gıda güvenliğini sağlamaya odaklanmaktadır.

Gıda güvenliği, ulusların sağlıklı olması için temel gerekliliktir. Gıda tedarikindeki başarısızlıklar her zaman risklidir ve sonuçları maliyetlidir. Gıda güvenliği standardı, gıda tedarik zincirinde zayıf halkaları tespit ederek güvenliği sağlamayı ve bu alanda uluslararası uyumu temin etmeyi amaçlamaktadır.

Tehlike analizinin yapılması, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi, kritik sınırların belirlenmesi, gıda gvenliğinin izlenmesi ve kayıt tutularak doğrulanması gibi ilkeler Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) standardının temel ilkeleridir.

Gıd güvenliği sistemi standartları ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.