Gıda Güvenliği Standardı Gıda Zinciri Kategorileri

Gıda güvenliğinde gıda zinciri içerisinde bulunan tüm ürünleri belli bir sistematik yapı gözeterek kategorilere ayırmak yapılacak uygulamaların çok daha güvenli ve kolay olmasını sağlamaktadır.

Gıda Güvenliği Standardı Gıda Zinciri Kategorileri

Gıda güvenliği için uygulanan bu sistematik kategorizasyon, sertifikasyon faaliyetleri sürdürülen alanların kapsamını tanımlamak ve bu alanlarda denetçilerin herhangi bir teknik yeterliliğinin gerekli olup olmadığını belirlemek için yararlı olmaktadır.

Kategorizasyon belli bir grup veya alt grup içindeki denetçilerin yeterliliğini değerlendirmek için de yararlı olmaktadır. Diğer yandan bu gruplandırma, alt gruplar düzeyinde belgelendirme çalışmalarının kapsamını tanımlamak açısından da yararlı olmaktadır.

Gıda güvenliği standardı kapsamında esas alınan gıda zinciri grupları şu şekildedir:

 • Hayvan yetiştiriciliği
  • Eti, sütü, yumurtası ve bal için hayvan yetiştiriciliği
  • Balık ve deniz ürünleri yetiştiriciliği
 • Bitki yetiştiriciliği
  • Bitki yetiştiriciliği (tahıl ve bakliyat dışında)
  • Nohut ve bakliyat yetiştiriciliği
 • Gıda üretimi
  • Bozulabilir hayvansal ürünlerin işlenmesi
  • Bozulabilir bitki ürünlerinin işlenmesi
  • Bozulabilir hayvan ve bitki ürünlerinin işlenmesi (karışık ürünler)
  • Ortam sıcaklığında kararlı ürünlerin işlenmesi
 • Hayvan yemi üretimi
  • Yem üretimi
  • Evcil hayvan yemi üretimi
 • Katring hizmetleri (yemek hizmeti sağlama)
 • Dağıtım
  • Perakende veya toptan
  • Gıda komisyonculuğu ve ticareti
 • Taşıma ve depolama hizmetlerinin sağlanması
  • Bozulabilir gıda ve yem için nakliye ve depolama hizmetlerinin sağlanması
 • Ortamda ahır gıda ve yem için taşıma ve depolama hizmetlerinin sağlanması
 • Hizmetler
 • Gıda ambalaj ve ambalaj malzemesi üretimi
 • Ekipman üretimi
 • (Biyo) kimyasalların üretimi

Gıda güvenliği gereklilikleri, gıdanın tüketiminden kaynaklanabilecek olası olumsuz sağlık etkileri ve risk yönetimi seçeneklerini belirleme ihtiyacı hakkında karar vermede rehberlik etmelidir.

Gıda güvenliğinde gıda zinciri kategorileri ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.