Gıda Güvenliği Standardı İlkeleri - Doğrulama Yapılması

Gıda güvenlik sistemlerinin en önemli aşamalarından biri doğrulamadır. Doğrulama denilen aşama izleme dışında, Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) planlarının geçerliliğini ve sistemin plana göre işlediğinin belirlenmesidir.

Gıda Güvenliği Standardı İlkeleri - Doğrulama Yapılması

Gıda güvenliği sürecinde doğrulamanın önemli bir yönü, planın bilimsel ve teknik olarak sağlam olup olmadığını tespit etmektir. Ayrıca, tüm tehlikelerin tanımlandığı ve Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) planı uygun şekilde uygulanırsa, bu tehlikelerin etkili bir şekilde kontrol edilebileceği, doğrulama prosedürleri ile ortaya konmaktadır.

Tamamen bilimsel metodlara uygun biçimde yapılan doğrulama, uzman tavsiyeleri, yiyecek akışı gözlemleri, ölçümler ve değerlendirmelerle gerçekleştirilmektedir.

Gıda güvenlik sistemlerinde farklı doğrulama çeşitleri bulunabilir. Bunlardan biriside belirlenen kritik limitlerin yerinde incelemesidir. Her kritik kontrol noktasının bağımsız bir yetkisi olacaktır. Bu doğrulama prodedürleri, gerekirse Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) planlarında değişiklik yapma fırsatı sunmaktadır.

Gıda güvenliğinin en önemli aşamalarından biri olan izlemeyi tamamlayıcı bir yöntem olarak doğrulama kullanılır. Gıda Güvenliği Sistemi’nin kontrol önlemlerinin başarısının doğrulanması, yöntemler, prosedürler, testler, örnekleme ve diğer değerlendirme yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır.

Gıda güvenliğinde en küçük hatanın bile insan sağlığına doğrudan etkisi olabileceği düşünülürse, gıda güvenlik sistemlerinin neden bu denli önemli olduğu anlaşılabilir. Gıda güvenliğinde doğrulama, tüm risklerin kontrol edildiğinden emin olmaya yardımcı olmak için, sürece daha derin bir bakış imkanı sağlamaktadır. Ayrıca, karşılıklı bağımlılıklar ortaya çıkarılmakta ve risklerin kaynağa hedeflendiğinden emin olmak için kök neden analizine yardımcı olmaktadır.

Gıda güvenliğinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyebilmek ve bunları henüz oluşmadan önleyebilmek hayati öneme sahip olabilir. Bu yüzden doğrulama son derece önemli ve ilgili tehlikeleri belirlemek ve değerlendirmek, kontrolleri belirlemek, kritik kontrol noktalarını doğru bir şekilde seçmek ve etkili izleme ve düzeltici eylem prosedürleri oluşturmak için yapılan tüm yargıların ve varsayımların bilimsel gerçeklere dayandığını kanıtlayan bir süreçtir.

Kuruluşumuzun uzun çalışmalar sonucu geliştirdiği Gıda Güvenliği Sistemi (FSS), modern gıda güvenliğinin temelidir ve sağlam bir plana sahip olmak, gıda güvenliği standartlarının arkasındaki temel yapı taşıdır.

Küreselleşme ve tedarik zincirlerinin artan karmaşıklığı ile birlikte bu sistemin bütünsel yaklaşımının önemi artmaya devam etmektedir. Ancak bu sistemin örneğin İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ile entegre olması, gıda güvenliği tehlikelerinin azaltılması ve gıda kalitesinin korunması bakımından gerekli görülmektedir.

Gıda güvenliğinde doğrulama yapılması ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.