Gıda Güvenliği Standardı İlkeleri - Düzeltici Faaliyetlerin Oluşturulması

Gıda güvenliği standartları, gıdaların veya gıda işleyicilerinin insan sağlığını korumak için uyması gereken gereklilikleri içeren ilkeleri temsil eder. Düzeltici faaliyelerin oluşturulması da bu ilkelerden birisidir.

Gıda Güvenliği Standardı İlkeleri - Düzeltici Faaliyetlerin Oluşturulması

Gıda güvenliği standartlarına bağlı ilkeler, yetkililer tarafından uygulanır genellikle bir ulusal standartlar kuruluşunun himayesinde geliştirilir ve yayınlanır.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programının beşinci temel ilkesi düzeltici faaliyetlerin oluşturulmasıdır. Bir kritik kontrol noktası için belirlenen kritik sınır değerleri karşılanmıyorsa, bir tür düzeltici önlem alınmalıdır. Kritik sınır değerleri normal çalışma koşulları için gerçeklere dayanmalı ve ölçülebilir olmalıdır.

Gıda güvenliği sisteminin önemli bir adımı olan düzeltici eylemler, durumun ciddiyetine bağlı olarak değişmektedir. Verilecek karar, örneğin belirlenen sıcaklığa ulaşılıncaya kadar pişirmeye devam edilmesi ya da ürünün atılması arasında değişebilir.

Düzeltici faaliyetler oluşturulurken, düzeltici eylemin uygulanmasından kimin sorumlu olduğu ve hangi düzeltici eylemin gerçekleştirileceği bu planda yer almalıdır.

Beklenmedik olayları öngörmek ve olası senaryolarda hangi eylem planının uygulanacağı gibi kararlar gıda güvenlik sisteminin bir parçası olmak zorundadır. Kritik bir sınırdan sapma olduğu zaman, süreci tekrar yoluna sokmak için kontrol önlemlerine baş vurulmalıdır.

Süreçte hataların tekrarlanmaması için bitmiş bir ürünün teşhis ve kontrol edilmesinden ziyade, sorunun kaynağını belirlemek için bir kök neden analizi yapmak en doğrusu olmaktadır. Kontrol önlemleri, ürünü güvenlik gerekliliklerine uygun hale getirmiyorsa, etkilenen ürünleri tespit etmek ve imha etmek için bir acil durum planı hazır olmalıdır.

Düzeltici faaliyetler esas olarak, kritik bir sınırda bir sapma ortaya çıktığı zaman izlenen süreçlerdir. Bu süreçte, potansiyel olarak tehlikeli yiyeceklerin gıda zincirine girmesini önlemek için atılacak adımlar ve süreci düzeltmek için alınması gerekli önlemler belirlenmektedir. Bu genel olarak sorunların tanımlanmasını ve bu sorunlar ile bir daha karşılaşmamak için atılan adımları içermektedir.

Gıda güvenliği sisteminde doğru bir işleyiş için yazılı bir düzeltici eylem planı hazırlanması gereklidir. Düzeltici faaliyetler, her tehlike ve her kritik kontrol noktası için özeldir. Hazırlanacak plan, acil düzeltici eylemler sağlamalıdır. Herhangi bir olumsuzluk meydana geldiği zaman, son izleme gözlemi ve ölçümünden sonra üretilen gıda ürünleri üzerinde düzeltici önlem alınması gerekmektedir.

Gıda güvenliğinde düzeltici faaliyetlerin oluşturulması ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.