Gıda Güvenliği Standardı İlkeleri - Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi

Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi, kuruluşumuz tarafından geliştirilen FSS Gıda Güvenliği Sistemi'nin en temel ilkelerinden birisidir.

Gıda Güvenliği Standardı İlkeleri - Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi

En küçük bir olumsuzlukta insan sağlığını doğrudan tehdit edebilecek bir sektör olan gıda sektöründe hataya yer yoktur. Bu nedenle gıda güvenliği sistemindeki her bir ilke durumun ciddiyeti gözetilerek oluşturulur.

Bu ilkelerden biri olan kritik kontrol noktalarının belirlenmesi, tehlikelerin önlenebileceği, ortadan kaldırılabileceği veya kabul edilebilir seviyelere indirilebileceği herhangi bir adımdır.

Kritik kontrol noktaları genellikle doğru yapılmadığı zaman gıda kaynaklı hastalıkların ve salgınların önde gelen nedenleri olan uygulamalar ya da süreçlerdir. Gıdaların pişirilmesi, soğutulması, yeniden ısıtılması veya bekletilmesi, birer kritik kontrol noktasıdır.

Kritik kontrol noktaları tespit edilirken sorulacak sorulandan bazıları aşağıdakiler gibidir:

  • Kritik kontrol noktası izlenebilir mi?
  • Kritik kontrol noktası nasıl ölçülür?
  • Kritik kontrol noktası belgelenebilir mi?
  • Sürecin bu aşamasında yiyecekler kontamine olabilir mi ya da kontaminasyon artabilir mi?
  • Düzeltici faaliyetler ile bu tehlike önlenebilir mi?
  • Bu tehlike, hazırlık sürecinde daha sonra atılan adımlarla önlenebilir, ortadan kaldırılabilir veya azaltılabilir mi?

Kritik kontrol noktaları belirlenirken, ölçülebilir gıda güvenliği kontrol sistemleri ile risklerin kontrol edilebildiği üretim sürecindeki kilit noktalar hedeflenmektedir. Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ilkesi, bir gıda güvenliği tehlikesini önlemek veya ortadan kaldırmak ya da kabul edilebilir bir düzeye indirmek anlamını taşımaktadır.

Kritik kontrol noktalarının doğru belirlenmesi, gıda güvenliğinin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamak için hayati önem taşımaktadır.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programında kritik kontrol noktalarının sayısı, süreçlerin karmaşıklığına ve faaliyetlerin kapsamına bağlı olarak değişebilir. Kritik kontrol noktaları, genelde deneyim ve muhakeme yoluyla belirlenmekte ve çoğu zaman bir karar ağacı kullanılmaktadır.

Gıda güvenliğinin bir parçası olan bu aşamada, birden fazla gıda güvenliği tehlikesini kontrol edebilir veya bazı durumlarda tek bir tehlikeyi kontrol etmek için birden fazla kritik kontrol noktasına ihtiyaç duyulabilir.

Kritik kontrol noktası sayısı, işleme adımlarına ve gıda güvenliğini sağlamak için gereken kontrole bağlı olmaktadır.

Gıda güvenliğinde kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.