Gıda Güvenliği Standardı İlkeleri - Kritik Kontrol Noktalarının İzlenmesi

Gıda sektöründe ürün tüketicilere ulaşıncaya dek bir çok aşamadan geçer ve bu aşamaların her birinde gıda güvenliğini etkileyebilecek olumsuzluklar yaşanabilmektedir.

Gıda Güvenliği Standardı İlkeleri - Kritik Kontrol Noktalarının İzlenmesi

Güvenli gıdanın sofralara ulaşmasına kadar geçen süreçlerin hepsinin titizlikle izlenmesi ve ayarlanması gerekmektedir. Bu nedenle Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı kritik kontrol noktalarının izlenmesi ilkesine son derece önem vermektedir.

İzleme prosedürleri, kritik kontrol noktalarının karşılanıp karşılanmadığını değerlendirmek için gözlemler veya ölçümler içeren bir plandır. Bu plan işletme içinde gıda akışının bir kaydını sağlamaktadır. İzleme sonuçları, kritik sınırların karşılanmadığını gösteriyorsa, süreci yeniden kontrol altına almak için işletme yönetimi tarafından önlem alınmalıdır.

Kriktik kontrol noktalarının izlenmesi sürecinde önemli nokta, izleme sisteminin kullanımı kolay olmalı ve gıda işletmesinin ve düzenleyici kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamalıdır. İzleme işinin belirli bir kişiye verilmesi ve izleme tekniği konusunda eğitilmesi önemlidir.

Gıda sektöründe kritik kontrol noktaları izleme ile süreçte hiçbir olumsuz durum yaşanmaması garanti altına alınabilir. İzleme sürecinden tüm ölçümler ve analizler düzenli aralıklarla gerçekleşir ve kayıt altına alınarak geriye yönelik veriler oluşturulabilir.

Kritik kontrol noktalarının izlenmesi esnasında izleme prosedürleri, ölçümün nasıl yapılacağını, ölçümün ne zaman yapılacağını, ölçümden kimin sorumlu olduğunu ve ölçümün üretim sırasında ne sıklıkla tekrarlanacağını açıklamalıdır.

Gıda güvenliği söz konusu olduğunda her bir kritik kontrol noktası için uygun izleme yöntemi belirlenmiş olmalıdır. Yani izleme süreci, o noktada kontrol edilen belli bir tehlikeyi izlemek için özel olarak tasarlanmalıdır. Kontrol kaybediliyorsa, sistem erken uyarı vermeli ve kritik bir sınırın aşılıp aşılmadığını bildirmelidir.

Gıda güvenliğinde kritik kontrol noktaların izlenmesi ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.