Gıda Güvenliği Standardı İlkeleri - Kritik Sınırların Belirlenmesi

Gıda sektöründe yaşanacak olumsuz durumları henüz oluşmadan engellemek için Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) çeşitli standart ve kriterler belirlemiştir. Bunlardan biri de gıda üretim aşamalarında kritik sınırların belirlenmesidir.

Gıda Güvenliği Standardı İlkeleri - Kritik Sınırların Belirlenmesi

Gıda üretimi ve tedariği aşamalarının herhangi bir bölümünde yaşanabilecek, fiziksel, kimyasal yada biyolojik herhangi bir tehlikenin belirlenmesi için kritik sınırların belirlenmesi standardı çok önemlidir.

Kritik sınırlar, ölçüm veya gözlemle izlenebilen bir değer olmalıdır. Aynı zamanda bilimsel ve yasal düzenlemelere dayalı olmalıdır. Sıcaklık, zaman, pH değeri, su aktivitesi veya klor varlığı bu kritik sınırlara örnek olabilir.

Söz konusu kritik sınırlar belli limitler oluşturur ve bu limitler, gıda güvenliğinden ödün vermeden tehlikelerin kabul edilebilir olduğu sınır değerleridir.

Kritik sınırların belirlenmesinde bahsi geçen limitlere örnek olarak, pişirme adımı sırasında, tüm zararlı bakterilerin öldüğünden emin olmak için belli bir sıcaklık ve zaman gereksinimleri olmak zorundadır.

Kritik sınırlar güvenli gıda ürününü, güvenli olmayan gıda ürününden ayıran bir değerlerdir. Örneğin süt pastörizasyonu için sütün, 15 saniye süreyle 72 derecede tutulması gerekmektedir.

Tamamen bilimsel metodlara dayanan bu kritik sınır, bir gıda güvenliği tehlikesinin ortaya çıkmasını önlemek, ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir bir düzeye indirmek için bir biyolojik, kimyasal veya fiziksel parametrenin bir kritik kontrol noktasında kontrol edilmesi gereken en yüksek ya da en düşük değerdir.

Kritik sınır genellikle zaman, sıcaklık, su aktivitesi, pH değeri, ağırlık veya bilimsel literatüre ya da düzenleyici standartlara dayanan herhangi bir ölçüdür. Belirlenen sınır değerler aşılırsa, düzeltici önlemlerin alınması ve bundan etkilenen tüm ürünlerin kontrol edilmesi gerekmektedir.

Bilimsel tekniklerle oluşturulan bu kritik sınırlara karar vermek için tarafsız, yetkili bir kuruluştan uzmanlık almak bir işletme için sonradan oluşabilecek geri dönülemez olumsuzlukların yaşanmasını önlemek anlamına gelebilir.

Gıda güvenliğinde kritik sınırların belirlenmesi ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.