Gıda Güvenliği Standardı İlkeleri - Tehlike Analizinin Yapılması

Gıda güvenlik sisteminin temel ilkesi gıda üretim sürecinin ilk aşamasından son aşamasına kadar tehlike analizinin yapılmasıdır.

Gıda Güvenliği Standardı İlkeleri - Tehlike Analizinin Yapılması

Gıda güvenlik sisteminin temel ilkelerinden biri olan tehlike analizinin amacı, kontrol edilmedikleri takdirde yaralanmalara veya hastalıklara neden olacak tehlikelerin tespit edilmesidir.

Tehlike analizleri sırasında, çalışanların beceri düzeyi, gıdaların taşınması, yaşlı, hasta, küçük çocuk ve bağışıklığı zayıf kişilere hizmet edilmesi, potansiyel olarak tehlikeli yiyeceklerin çözdürülmesi, yüksek derecede gıda işleme ve temas, hazırlık ve mevcut ekipmanın yeterliliği ve saklama gibi tehlikeler dikkate alınmaktadır.

Tehlike analizlerini oluşturan süreçler esnasında ve sonrasında kontrol edilen tehlikelerin muhtemel oluşumu ve olası etkileri belirlenmektedir. Son olarak, gıda akışındaki her adımla ilişkili tehlikeler, tehlikeyi kontrol etmek için gerekli önlemlerle birlikte tespit edilmektedir.

Gıda ürününde tehlike ve ya risk demek o ürünün herhangi bir sebepten ötürü tüketmeye uygun olmayacak hale gelmesidir.

Gıda üreticisinin başlıca sorumluluklarından biri, tehlike içeren aşamaların tanımlayabilmesidir. Bu sayede tehlikeleri ortadan kaldırabilecektir. Tehlikeleri tanımlamak ve riskler henüz oluşmadan engelleyebilmek için Gıda Güvenlik Sistemlerine ihtiyacı olacaktır.

Tehlikeler genel olarak, mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel olarak 3 ana gruba ayrılabilir ve bu kategoriler altında tehlike analizleri yapılabilir.

Tehlikelerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi uzmanlık gerektirmektedir. Bu nedenle bu süreçte konusunda uzman bir ekiple birlikte çalışmak en doğrusudur.

Gıda güvenlik sisteminde tehlike analizleri iki adımda gerçekleştirilmektedir. Birinci adım tehlikelerin belirlenmesi ve tehlikenin değerlendirilmesidir.

Tehlike değerlendirmesi, tehlikeden kaynaklanan risk seviyesinin belirlenmesidir. Sistematik bir yaklaşım ile tüm olası gıda güvenliği tehlikeleri tespit edilmektedir.

İkinci adım ise tehlike tanımlandıktan ve değerlendirildikten sonra sıra kritik kontrol noktalarını belirlemeye gelmektedir. Bunlar tehlikenin kontrol edilmesi gereken veya tüketiciler için risk teşkil eden noktalardır.

Gıda güvenlik sistemi standartları ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.