Gıda Güvenliği Standardı ve İyi Üretim Uygulamaları

GMP yada İyi Üretim Uygulamaları, gıda zinciri boyunca hijyeni sağlamak için gerekli operasyonel koşulları ve gereksinimleri belirler ve ürünlerin tutarlı bir şekilde kalite standartlarına göre üretilmesini ve kontrol edilmesini sağlayan bir sistemdir.

Gıda Güvenliği Standardı ve İyi Üretim Uygulamaları

GMP, güvenli gıda üretimi için uygun koşulları sağlamak amacıyla yönetim ve işleme eylemlerini tanımlayan kılavuzlardan oluşur. Ayrıca işletmelerin tasarımı ve işletilmesi ve gıda ile ilgili süreç ve ürünlerin geliştirilmesi için de faydalıdırlar.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde de bir gıda ürününün insan tüketimine güvenli olmasını sağlamak açısından, bu sistem üretim, test ve kalite güvencesi için rehberlik sağlamaktadır.

Birçok ülke, gıda, ilaç ve tıbbi cihaz üreticilerinin iyi üretim uygulaması prosedürlerini takip etmeleri için yasal düzenlemeler çıkarmıştır. Bu çerçevede olmak üzere, insan tüketimi için güvensiz hale getirebilecek saf olmayan maddelerden, gıda maddelerinin çapraz kontaminasyonu önlenmelidir. Üretim süreçleri açıkça tanımlanmalı ve kontrol edilmelidir. Tüm kritik süreçler doğrulanmalıdır. Üretim süreçleri kontrol edilmelidir. Prosedürler açık ve net bir şekilde yazılmalıdır.

Çalışanlar prosedürleri uygulamak ve belgelemek için eğitilmelidir. Üretim sırasında, süreçlere uygun şekilde faaliyet gösterildiğini ve gıda miktarının ve kalitesinin beklendiği gibi olduğunu gösteren kayıtlar tutulmalı, ölçümler yapılmalı, sapmalar araştırılmalı ve belgelenmelidir. Bir üretim serisinin tam geçmişinin izlenmesini sağlayan üretim kayıtları anlaşılabilir ve erişilebilir bir şekilde saklanmalıdır. Gıdanın dağıtımında, kalitelerine yönelik herhangi bir risk alınmamalıdır. Zorunlu durumlarda herhangi bir partiyi geri çağırmak için bir sistem mevcut olmalıdır. Tüketici şikayetleri uygun şekilde alınmalı, incelenmeli, çözümlenmeli ve uygun önlemler alınmalıdır.

Tüm bu nedenlerle İyi Üretim Uygulamalarının gıda güvenliğindeki yeri son derece önemlidir ve kuruluşumuzun geliştirdiği Gıda Güvenliği Sistemi, İyi Üretim Uygulamalarıyla entegre bir yapıda çalışmaktadır.

Gıda güvenliğinde İyi Üretim Uygulamaları ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.