Gıda İşleme Proseslerinde Sağlık ve Güvenlik Kriterleri

Gıda güvenliği, gıdaları tüketicinin sağlığına zararlı hale getirebilecek kronik veya akut tüm tehlikeleri ifade eder. Gıda güvenliği en ufak hataya bile yer verilmeyecek kadar önemli bir konudur.

Gıda İşleme Proseslerinde Sağlık ve Güvenlik Kriterleri

Gıda güvenliği konsundan pazarlık edilemez. Kalite, bir ürünün tüketici için değerini etkileyen diğer tüm özellikleri içerir. Bu, bozulma, pislikle kirlenme, renk bozulması, kötü kokular gibi olumsuz özellikleri ve gıdanın kökeni, rengi, aroması, dokusu ve işleme yöntemi gibi olumlu özellikleri içerir. 

Güvenlik ve kalite arasındaki bu ayrımın kamu politikası üzerinde etkileri vardır ve önceden belirlenmiş ulusal hedefleri karşılamaya en uygun gıda kontrol sisteminin doğasını ve içeriğini etkiler.

Gıda işletmelerinin tüketiciler için gıda güvenliğini sağlarken dikkate alması gereken birçok faktör bulunmaktadır. En başta gerekli gıda güvenliği standartlarına ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymak, salmonella veya escherichia coli gibi gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi açısından çok önemlidir.

Gıda işleme proseslerinde uyulması gerekli belli başlı sağlık ve güvenlik kriterleri sayılmaktadır:

  • Temizlik (doğru hijyen standartlarının karşılandığından emin olmak gerekir, gıda kaynaklı hastalık salgını riskini azaltmak için temizlik ve dezenfeksiyon programları hazırlanmalıdır)
  • Bakım (gıda işleme sistemleri ve makinelerin sorunsuz çalışmasını sağlamak için proaktif bakım önlemleri oluşturulmalıdır)
  • Kişisel hijyen (çalışanların uygun kişisel hijyeninin sağlanması için imkan sağlanmalıdır)
  • Çevre hijyeni (gıda işleme tesisleri, sanitasyon ve haşere kontrolü için potansiyel olarak tehlikeli kimyasalların kullanımına güvenmektedir, bu durumda gıda işleme döngüsü sırasında kazara çevresel kontaminasyon riskini azaltmak için dikkat edilmelidir)
  • Doğru elleçleme, depolama ve nakliye (hem işletmeye gelen teslimatlar hem de müşterilere giden ürünler için elleçleme, depolama ve nakliye sırasında gıda güvenliği uygulanmalıdır)
  • Çalışanların eğitimi (çalışanları, gıda güvenliği uygulamalarının nasıl takip edileceği konusunda eğitmek, kontaminasyon riskini azaltmaya yardımcı olur)
  • Tesis konumu ve tasarımı (kirlenme riskini azaltmak için haşere sıcak noktaları olarak bilinen kirliliğe meyilli alanlardan kaçınılmalıdır)
  • Makine ve üretim hattı tasarımı (üretim hattının tasarımı, makine ve çevresinin kolay bakım ve temizliğine olanak sağlamalıdır)
  • Haşere kontrolü (gıda güvenliğinde en önemli kriterlerden biridir, haşereler üretimin herhangi bir aşamasında gıdaya bulaşarak gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilir)
  • Atık yönetimi (atıkların depolanması ve uzaklaştırılması için uygulanabilir prosedürler olmak zorundadır)

Asla hataya yer verilmeyecek bir konu olan gıda güvenliğinde, üreticiler yasal olarak birincil sorumluluğa sahiptir.

Gıda üretenler ve gıda işletmeleri, güvenli gıdalar üretmek yanı sıra, etkin yönetim, izleme, eylem ve dokümantasyon yoluyla prosedürlerinin, süreçlerinin ve tesislerinin gıda güvenliğini sağladığını kanıtlayabilmelidir.

Gıda işleme proseslerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.