Gıdalar İçin Kalite Kontrol Kriterleri

Gıda güvenliği ve gıda kalitesi terimleri bazen kafa karıştırıcı olabilir. Gıda güvenliği, gıdaları tüketicinin sağlığına zararlı hale getirebilecek kronik veya akut tüm tehlikeleri ifade eder. Pazarlık edilemez. Gıda kalitesi ise daha farklı bir konudur.

Gıdalar İçin Kalite Kontrol Kriterleri

Gıda ürününde kalite, bir ürünün tüketici için değerini etkileyen diğer tüm özellikleri içerir. Bu, bozulma, pislikle kirlenme, renk bozulması, kötü kokular gibi olumsuz özellikleri ve gıdanın kökeni, rengi, aroması, dokusu ve işleme yöntemi gibi olumlu özellikleri içerir. 

Güvenlik ve kalite arasındaki bu ayrımın kamu politikası üzerinde etkileri vardır ve önceden belirlenmiş ulusal hedefleri karşılamaya en uygun gıda kontrol sisteminin doğasını ve içeriğini etkiler.

Gıdalar veya gıda ürünleri, ulusal ve uluslararası standartlar ve yasal düzenlemeler ile tanımlanmaktadır. Düzenlemeler, politikalar veya standartlar tarafından tanımlanan kalite, resmi kuruluşlar ve tarafsız ve bağımsız hareket eden yetkili kuruluşlar tarafından kontrol edilir.

Gıdalar çeşitli yer ve ortamlarda üretilse de gıdada kalite kontrolüne yönelik genel standartlar birbirine çok benzer. Bunun bir nedeni, bir gıda işletmesinin uyması gereken en yaygın gereksinimlerden biri olan tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP) çerçevesi gibi küresel standartlardır. Bugün işletmeler, güvenlik ve kalite süreçlerini iyileştirmek için daha fazla baskı altındadır.

Gıda kalite kriterleri, fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak değerlendirilebilir. Fiziksel kriterler ürünün boyutları, hacmi, kıvamı ve tekstürüdür. Kimyasal kriterler ürünün protein, karbonhidrat ve yağ değerleridir. Biyolojik kriterler ise, ürünün mikrobiyal ve enzimatik özellikleridir.

Bir gıda ürününün kalitesini belirleyen özelliklere algısal açıdan bakıldığında kalite kriterleri, ürünün görselliği ve içeriğinde bulunan mikotoksin, pestisit ve herbisit kalıntılarıdır.

Gıda kontrolünün en önemli sorumluluğu, alıcının talep ettiği nitelik, madde veya kalitede olmayan gıdaların satışını yasaklayarak, tüketiciyi güvenli olmayan, saf olmayan ve hileli olarak sunulan gıdalara karşı koruyan gıda kanunlarını uygulamaktır.

Gıda güvenliğinde kalite kontrol kriterleri ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.