Gıdalarda Kalite Kontrolörlerinin Sorumlulukları

Gıda kontrolünün en önemli sorumluluğu, alıcının talep ettiği nitelik, madde veya kalitede olmayan gıdaların satışını yasaklayarak, tüketiciyi güvenli olmayan, saf olmayan ve hileli olarak sunulan gıdalara karşı koruyan gıda kanunlarını uygulamaktır.

Gıdalarda Kalite Kontrolörlerinin Sorumlulukları

İnsan sağlığını doğruradan etkilediğinden dolayı son derece hassas bir konu olan gıda güvenliğinde gıdalarda kalite kontrolundan sorumlu görevliler, gıda ürünlerinin bir dizi standardı karşıladığından emin olmaktan sorumludur.

Gıda güvenliğinde yer alan kontrolörlerin temel görevleri, envanter ve hammadde sevkiyatlarını incelemek, üretim süreçlerinde rastgele örneklerin özelliklerini ölçmek, gerekli durumlarda test ve analizler gerçekleştirmek ve üretim kalitesini iyileştirmek için çalışanları bilinçlendirmektir.

Gıdalarda kalite kontrolörleri, ya da denetçileri, işletmenin tedarik zincirinin verimliliğini ve etkinliğini desteklemek için değerlendirme, belgeleme ve organizasyon görevlerini yerine getirir.

Son derece hassas bir görev olan gıda kontrolörlüğü görevini yapan kişilerin temel sorumlulukları aşağıdakilerdir;

  • Personeli kalite kontrol önlemleri konusunda eğitmek
  • Üretim sürecinde iyileştirmeler önermek
  • Güvenli olduğundan emin olmak için ekipmanın kullanımını izlemek ve gereksinimleri karşılamayanları onarmak veya atmak
  • Eğitim fırsatlarından ve düzenli eğitimden yararlanarak iş bilgilerini güncellemek
  • Kalibrasyon gerekliliklerini takip ederek ve onarım çağırarak ölçüm ekipmanının doğru çalışmasını sağlamak
  • Kayıt tutmak ve denetim sonuçlarını kaydetmek
  • Standartlarla karşılaştırma, ölçme ve işlevselliği inceleme gibi gıda sektörüne uygun yöntemler kullanarak örnekleri değerlendirmek
  • Üretim hattının standartlara ve prosedürlere uygunluğunu ve yasal düzenlemelerde yer alan gerekliliklere uygunluğunu kontrol etmek
  • Üretilen gıdalar ile karşılaştırmak için süreçleri ve kriterleri gözden geçirmek

Perakende satış noktalarında da görev olan gıda kontrolörleri, üretilen veya satılan ürünlerin tüketici beklentilerini karşıladığından emin olmak için çaba göstermelilerdir.

Kontrolör olarak görev alan personel ayrıca hammadde ve malzemeleri inceler ve üretimden sonra nihai ürünü değerlendirir. Ürünler için kabul edilebilir bir çeşitlilik aralığı oluşturur ve bu gereksinimleri karşılamayan ürünleri belirler.

Gıda güvenliğinde kontrolörlerin görevi ve gıda güvenlik sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.