Gıdalarda Kontaminasyonun Engellenmesi Kriterleri

Gıda kontaminasyonu genellikle, bakteri veya parazit gibi mikroorganizmalar veya onları tüketime uygun hale getiren toksik maddeler içerdikleri için bozulan veya bozulan gıdalar olarak tanımlanır. Bir gıda kontaminantı biyolojik, kimyasal veya fiziksel olabilir, birincisi daha yaygındır. 

Gıdalarda Kontaminasyonun Engellenmesi Kriterleri

Gıda güvenliğindeki en büyük tehlikelerden biri olan kontaminasyon yada bakteriyel çapraz bulaşma genel olarak çiğ yiyecekler, yemeye hazır yiyeceklere, mutfak eşyalarına veya yüzeylere temas ettiği zaman meydana gelmektedir.

Yüyecekleri hijyenik olarak hazırlamak ve yiyecekleri etkili bir şekilde saklamak genel olarak gıda kontaminasyonun engellenmesinin önüne geçebilir.

Çapraz bulaşma, esas olarak bakteriler veya diğer mikroorganizmalar istemeden bir gıdadan diğerine aktarıldığı zaman meydana gelmektedir. Bunun en yaygın örneği, çiğ ve pişmiş gıda arasındaki bakteri transferidir. Bu durum, gıda kaynaklı enfeksiyonların çoğunun nedenidir.

Kontaminasyon konusunun gıda güvenliğinde ne kadar önemli olduğunu anlatmak için şunu söyleyebiliriz, bir yerde meydana gelen gıda kontaminasyonu, dünyanın diğer tarafında yaşayan tüketicilerin sağlığını etkileyebilmektedir.

Gıda güvenliği açısından en önemli konu olan çapraz kontaminasyonu önlemek için aşağıdakilere uygun davranılmalıdır;

  • Yemeye hazır gıdaların işlenmesi için ayrı gıda hazırlama alanları, depolama tesisleri, giysiler ve personel sağlanmalıdır
  • Çiğ ve yemeye hazır gıdalar için vakumlu paketleme makineleri, dilimleyiciler ve kıyma makineleri gibi ayrı makine ve ekipman kullanılmalı veya kullanımlar arasında tamamen dezenfekte edilmelidir
  • Yemeye hazır gıdaların saklandığı, işlendiği ve hazırlandığı alanlarda ayrı temizlik malzemeleri kullanılmalıdır
  • Çalışanlar, çapraz kontaminasyonu nasıl önleyeceklerini mutlaka bilmelidir
  • Çalışma yüzeyleri, doğrama tahtaları ve ekipmanlar iyice temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir
  • Çiğ ve yenmeye hazır yiyecekler her zaman ayrı tutulmalıdır
  • Çiğ yiyecekler buzdolabında yemeye hazır yiyeceklerin altında veya ayrı buzdolabında saklanmalıdır

Gıda güvenliğinde kontaminasyonların engellenmesi ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.