Gıdalarda Sertifikasyon ve Kontroller

Gıda güvenliğinin temel amacı tüketicileri, üreticiden tüketiciye (genellikle tarladan sofraya süreklilik olarak tanımlanır) tüm gıda zinciri boyunca meydana gelebilecek tehlikelerden korumaktır. 

Gıdalarda Sertifikasyon ve Kontroller

Gıda güvenliğinde koruma, ancak zincirdeki tüm sektörlerin entegre bir şekilde çalışması ve gıda kontrol sistemleri bu zincirin tüm aşamalarına hitap etmesi durumunda gerçekleşecektir.

Gıda güvenliğinin korunması, tarımsal faaliyetlerde tarlaya tohumların atılmasından, üretimin yapılması, ürünün hasat edilmesi, depolanması, taşınması ve paketlenmesine kadar, hayvancılık faaliyetlerinde hayvan sağlığı ve hayvanların aşılanmasından, hayvanlara verilen yemlerin kontrolüne ve tüketiciye ürünlerin ulaştırılmasına kadar çok geniş bir alanda tüm süreçleri kapsamaktadır.

İnsan sağlığını doğrudan etkileyebilecek bir konu olan gıda güvenliğinde, insan sağlığına zarar verecek kirleticiler içermemesi ve çevrenin korunması bakımından birçok sertifikasyon sistemleri ve denetimler söz konusudur.

Gıda güvenlik sistemlerin temeli HACCP, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları sistemine dayanmaktadır. Bu standardın ilk tasarlanma amacı Amerikan ordusu için güvenilir ve sağlıklı gıda üretmektir. Ancak daha sonra güvenilir gıdanın tüketicilere ulaşmasını sağlamak amacıyla özel sektörde işletmeler tarafından benimsenmeye başlanmıştır.

Zaman içerisinde farklı organizasyonlar tarafından dünya çapında pek çok gıda güvenlik sistemi geliştirilmiştir. Kuruluşumuzun dünyadaki en iyi örnekleri temel alarak ve gıda güvenliği konusunda uzun yıllara dayanan bilimsel çalışmalar sonucu geliştirdiği Gıda Güvenlik Sistemi Sertifikasyon programı tüm dünyada geçerli ve gıda güvenliğinde en önemli sertifikasyon programlarından biri haline gelmiştir.

Gıda güvenliğinde sertifikasyon, gıda kontrolleri ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.