Gıdaların Muhafaza ve Saklama Kriterleri

Gıda üretiminin son aşamalarından biri gıdaların saklanmasıdır. Ancak gıdaların güvenlik açısından herhangi bir sorun oluşturmaması için önceden belirlenmiş kriterlere göre saklanması gerekektedir.

Gıdaların Muhafaza ve Saklama Kriterleri

Gıdaların yapılarına göre farklı saklama prosedürü olabilir. Gıdaların uygun şekilde saklanması, yüksek gıda standartlarını korumanın kritik bir faktörüdür. Doğada bulunan mikroorganizmalar, bitkiler ve hayvanlar doğal ve sürekli bir etkileşim halindedir.

Esasen mikroorganizmalar varlıklarını sürdürmek için bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıda maddelerini kullanır. Gıdaların içinde bulunan protein, yağ, su, vitamin ve karbonhidrat besin ögeleri, mikrobiyal gelişme için çok elverişli bir ortamdır. Mikroorganizmaların çoğalması, gıdalarda istenmeyen tat ve koku yaratır.

Gıdalar içi tehdit oluşturabilecek mikroorganizmaların bir kısmı, gıda zehirlenmelerine ve enfeksiyonlara neden olan mikroorganizmalardır.

Bazı mikroorganizmalar ise fermente ürünlerin ve bazı alkollü içeceklerin üretiminde rol oynayan yararlı mikroorganizmalardır. Bunlar arasında patojen mikroorganizmalar, insan sağlığı açısından tehlike oluşturmaktadır.

Gıda güvenliğinin son derece önemli bir aşaması olan gıdaların muhafaza ve saklanmasında, patojen mikroorganizmaların gıdaya bulaşmasını ve çoğalmasını önlenmek bir zorunluluktur.

Genel olarak gıdaların bozulma nedenleri bakteri, küf vb. mikroorganizmalar, bazı kimyasal reaksiyonlar, bazı enzim aktivasyonları, böceklerin verdiği zararlar, donma, yanma, kuruma ve basınç gibi dış koşullar yüzünden oluşan değişimlerdir.

Gıdaların depolandığı veya saklandığı çevrenin, muhafaza ve depolama koşulları, mikroorganizmaların yanı sıra gıdanın doğal dokusunun korunması bakımından da önem taşımaktadır. Bu faktörlerin başında şunlar gelir: depolama alanının sıcaklığı, çevrenin bağıl nemi ve ortamdan bulunan gazlar ve konsantrasyonları.

Gıdanın saklandığı ortamdaki sıcaklık değişimleri gıda güvenliğini tehlikeye atacak en önemli faktördür. Mikroorganizmalar, en düşük eksi 34 derecede, en yüksek 100 derecede gelişebilmektedir.

Gıdanın saklandığı depo alanındaki çevrenin bağıl nemi, gıdanın su aktivitesi kadar, yüzeyde mikroorganizma gelişimi açısından da önemlidir. Nemi geçirmeyen bir malzeme ile paketlenmiş bir gıdanın depolama süresince su kaybetmesi, kuruması veya su tutarak nemlenmesi, çevrenin bağıl nemine, gıdanın su aktivitesine ve depolama sıcaklığına bağlı olarak değişir.

Gıda güvenliğinde muhafaza, saklama kriterleri ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.