Toksikolojik Gıda Güvenlik Kriterleri

Gıda, oksijen ve suya ek olarak, canlı organizmaların hayatta kalması için en önemli malzemelerden biridir. Gıda toksikolojisi, gıdalarda bulunan ve tüketildiğinde tüketicilere zarar verebilecek maddelerle ilgilenir. 

Toksikolojik Gıda Güvenlik Kriterleri

Bu nedenle, gıda toksikolojisi uygulaması, gıdalardaki toksik maddeleri tespit etmeyi, özelliklerini karakterize etmeyi, vücuttaki kaderlerini (emilim, dağılım, metabolizma ve atılım) incelemeyi ve olumsuz sağlık etkilerini araştırmayı içerir. 

Zehirli maddeler gıdada doğal olarak bulunabilir, gıda pişirildiğinde oluşabilir, doğrudan gıdaya eklenebilir veya paketleme gibi yakın çevreden gıdaya geçebilir. Toksikolojinin çeşitli alt disiplinleri arasında gıda toksikolojisi son yıllarda daha geniş bir kamuoyunun dikkatini çekmiştir.

Gıda maddelerinde, çeşitli sebeplerle toksisiteleri ve miktarları birbirinden farklı, binlerce kimyasal madde bulunabilmektedir.

Ancak gıdalarda bulunan miktarları, belirlenen limitlerin üzerine çıkmayacak şekilde bu kimyasalların doğru yönetilmesi ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin kabul edilebilir risk değerleri içinde kalması gerekmektedir.

Genel toksisite testleri, akut toksisite ve kronik toksisite testleri günümüzde gelişmiş laboratuvarlar tarafından kolaylıkla yapılabilmekedir. Özel toksisite testleri ise, mutajenik etki, karsinojenik etki, immünotoksik etki, üreme sistemi toksisitesi ve nörotoksik etki gibi testler içermektedir.

Toksisite test sonuçları, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen güvenli kullanım değerleri ile karşılaştırılır.

Gıda güvenliği çok geniş ve kapsamlı bir konu olmasının yanı sıra temel anlamda, gıdaların tüketicilere ve doğal çevreye, biyolojik, fiziksel ve kimyasal açıdan zarar vermesinin önlenmesidir.

Gıda güvenliğini sağlamak için, gıdaların tüketim için uygunluğundan emin olmak ve tüketicilerin gıda kaynaklı sağlık riskleri yaşamasına engel olmak gerekmektedir.

Gıda zehirlenmelerinin başlıca nedeni, bazı mikroorganizmalar veya bunların toksinleri veya zehirli kimyasal maddeleri içeren gıdaların tüketilmesidir. Gıdadaki bakteri sayısı arttıkça bakterinin enfeksiyon gücü veya toksin miktarı da artar. Dolayısıyla etkisi de daha şiddetli olur.

Gıdalarda uygun koşullar bulduğu zaman gelişen ve toksin üreten bakteriler bulunmaktadır. Bunlar vücuda girdiğinde zehirlenmelere yol açmaktadır. Gıdalarda bu tür bakterilerin bulunması, hijyen eksikliğinin göstergesidir.

Gıda güvenliğinin doğru olarak sağlanamadığı durumlarda ortaya çıkan gıda kaynaklı hastalıklar mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel etkilerin bir sonucu olabilmektedir. Toksikolojik gıda güvenlik kriterleri, bu risklerin doğası konusundaki bilimsel araştırmalara bağlı olarak belirlenmektedir.

Toksikolojik gıda güvenlik kriterleri ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.