Gıdalarda Mikrobiyolojik Tehlike Testleri

Gıda laboratuvarları, zararlı toksin, ağır metal ve pestisit seviyelerini tespit etmek ve dünya çapındaki düzenlemelere uygunluğu sağlamak için yiyecek ve içecek endüstrisindeki araştırmacılar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

Gıdalarda Mikrobiyolojik Tehlike Testleri

Mikrobiyolojik tehlikeler en büyük gıda güvenliği tehditlerindendir ve ancak laboratuvar ortamında tespit edilebilirler. 

Gıdalardaki mikrobiyal tehlikeler, salmonella gibi bakteriler, çeşitli virüsler ve parazitler içermektedir. Kontamine gıdaların tüketimi yüzünden yaşanan ishalli hastalıklardan her yıl milyonlarca kişi hastalanmakta ve binlerce insan yaşamını kaybetmektedir.

Gıda güvenliğii tehlikeye atacak onlarca faktör arasında en ölümcül olanları kontaminasyon riskleridir ve gıdadaki bakterilerin yanında mikrobiyal tehlikeler, mikotoksin üreten küfler, protozoalar, virüsler ve prionları içerir.

Kimyasal ve fiziksel tehlikeler ile karşılaştırıldığı zaman, mikrobiyolojik tehlikelerin ortaya çıkması, gıda üretimi ve işlenmesi sırasında çeşitli faktörlere ve etkilere bağlıdır.

Gıda güvenliği insan sağlığını doğrudan etkileyen bir konudur ve gıda zincirinin farklı aşamalarındaki risklerin önlenmesi, en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması ve tüketici taleplerini karşılamak için yüksek kaliteli gıdaların sürdürülmesi, sağlanması ve dağıtılması gerekmektedir.

Tüm kayıplara ve olumsuz istatistiklere rağmen güvenli olmayan gıda türleri ve ekonomik maliyetler genellikle hafife alınmaktadır ve gıda kaynaklı hastalıklar genellikle fark edilmemektedir.

Günümüzde gıdalar dünya çapında tüketilmek üzere uzun mesafeler katetmektedir, ancak sadece gelişmiş ülkelerde tüketiciler, gıda kaynaklı patojenlerin potansiyel varlığının farkındadır ve bunların tespiti için uygulanan analitik yöntemler etkilidir. Gelişmekte olan ülkelerde ise gıda kaynaklı hastalıkların etkenleri ve kaynakları çoğunlukla bilinmemektedir.

Gıda kaynaklı hastalıklara genel olarak, bakteri ve bunların toksinleri, mantarlar, virüsler ve parazitler gibi patojenik mikroorganizmalar tarafından kontamine olmuş gıda veya su tüketimi neden olmaktadır. Gıdalar, hem hammadde olarak kaynağında hem de gıdanın işlenmesinden depolanma ve dağıtımına kadar süreçlerde kontamine olmaktadır.

Gıdalarda mikrobiyolojik tehlike testleri ve gıda güvenlik sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.