Gıdalarda Fiziksel Tehlike Testleri

Gıda güvenliğinde fiziksel kirleticiler yada yabancı cisimler, saç, bitki sapları veya plastik/metal parçaları gibi gıdalarda kirletici olarak bulunabilen nesnelerdir. 

Gıdalarda Fiziksel Tehlike Testleri

Bazen fiziksel kirletici olan nesne yiyeceğin doğal bir bileşeni (örneğin meyve sapı) olabilir, ancak her durumda ne olduğunu, oraya nasıl ve ne zaman geldiğini bulmak önemlidir.

Gıda güvenliğini tehdit eden riskler, kimyasal tehlikeler, biyolojik tehlikeler ve fiziksel tehlikeler olarak üç gruba ayrılabilir. Yabancı cisimler, kontamine bir ürünün en bariz kanıtıdır ve bu nedenle büyük olasılıkla üretim veya tüketici şikayetlerine neden olur. Buna karşılık, kimyasal veya biyolojik kirleticilerin çok sayıda insanı etkileme olasılıkları daha düşüktür.

Gıdalarda fiziksel tehlikeler genelde istenmeden kontaminasyon veya kötü gıda işleme uygulamalarından kaynaklanır. Örneğin, saç telleri, tırnak, oje, toz, toprak, aşınmış veya yontulmuş mutfak eşyaları, kaplardan dökülen metal parçalar ve kirler birer fiziksel tehlike kaynağıdır.

Fiziksel tehlikeler, bir gıda maddesinde, tüketicilerin hastalanmasına veya yaralanmasına neden olan herhangi bir yabancı nesnedir. Bu yabancı nesneler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, kemik parçaları, metal parçaları, ürün ambalajı parçaları, toz ve taş parçaları, cam veya ahşap parçaları, ölü böcekler veya normalde gıda ürünlerinde bulunmaması gereken başka yabancı maddeler yer alır.

Bu tür kirleticilerin kaynakları arasında hammaddeler, bakımı iyi yapılmamış tesisler ve ekipmanlar, uygun olmayan üretim prosedürleri ve kötü çalışan uygulamalar bulunmaktadır.

Gıdalarda fiziksel tehlikeleri önlemek amacı ile kontrol yöntemleri, hammadde muayenesi, metal dedektörleri, kemik parçalarını tespit etmek için x-ray teknolojisi, etkin haşere kontrolü, önleyici ekipman bakımı ve uygun sanitasyon prosedürleri uygulanmalıdır.

Ayrıca, ambalaj malzemeleri uygun şekilde taşınmalı, uygun nakliye, teslim alma ve depolama süreçleri uygulanmalı ve kurcalamaya karşı korumalı olmalıdır.

Gelişmiş laboratuvar testleri ile, işletmelerin uyguladıkları güvenli gıda yönetimi kapsamında gıda ürünlerinde fiziksel tehlikeler tespit edilmektedir.

Gıda güvenliğinde fiziksel tehlike testleri ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.